Nieuws

Een ontslag op staande voet blijft ingewikkeld

Een ontslag op staande voet wordt door werkgever ingeroepen als er sprake is van een dringende reden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn per direct wordt opgezegd. Bij een ontslag op staande voet kan onduidelijkheid bestaan over de vraag of tussen partijen (nog) een arbeidsovereenkomst bestaat. Is het ontslag op staande voet terecht gegeven en houdt dit ontslag dus al of niet stand? De werknemer dient onder het nieuwe ontslagrecht binnen twee maanden te rekenen vanaf datum ontslag op staande voet de kantonrechter te verzoeken het ontslag te vernietigen. In die situatie kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst ‘voorwaardelijk’ te ontbinden. De ontbinding wordt...
Lees verder