Nieuws

Digitale toolkit nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie (zie  nieuwsbericht van 10 maart 2017). Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, Arbo professionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Op 13 juni jl. heeft het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort...
Lees verder

Kosten van ontslag bij beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De minister van SZW heeft op 24 mei 2017 het rapport ‘onderzoek naar de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden in de periode 2015–2016’ van SEO Economisch Onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is afgezien van een inhoudelijke reactie op de inhoud van het rapport. Samenvatting van het rapport Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016.   Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 gestegen (toen 61 procent), terwijl het totaal aantal ontslagen is afgenomen. De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden zijn met ongeveer 2 procent gestegen sinds...
Lees verder

“Levenlanglerenkrediet”

“Levenlanglerenkrediet” Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering,  geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het zogeheten “Levenlanglerenkrediet”. Op grond van deze regeling kan men tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld lenen als een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs wordt gevolgd. Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het “levenlanglerenkrediet” bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te vragen. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Bron: https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=Ministerie+van+Onderwijs%2C+Cultuur+en+Wetenschap

Wel adviesrecht ondernemingsraad tijdens faillissement

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het adviesrecht van de ondernemingsraad ex artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook geldt tijdens faillissement. Feiten Aan de DA Retailgroep B.V. (groothandel in farmaceutische producten, parfums en cosmetica) en Retail Shared Service Centre B.V. (dienstverlener ten behoeve van drogisten) is op 23 december 2015 voorlopig surseance van betaling verleend. Er is een ondernemingsraad ingesteld voor beide bedrijven. De bewindvoerder voert vervolgens gesprekken met de huisbankier en partijen over een mogelijke doorstart van de activiteiten. NDS B.V. doet een bod op de activa van beide ondernemingen. Op 29 december 2015 worden beide ondernemingen failliet verklaard en neemt NDS...
Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017: € 1.565,40 per maand;  € 361,25 per week;  € 72,25 per dag. Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook...
Lees verder

Werknemers met geldproblemen kosten de werkgever geld!

Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten. Zo’n werknemer kost de baas zo’n 13.000 euro per jaar. Bijvoorbeeld vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Werknemers kunnen plotseling in de problemen komen door bijvoorbeeld een echtscheiding, baanverlies of ziekte van een partner. Ruim de helft van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico. Ze kosten niet alleen geld, maar diefstal en fraude ligt ook op de loer. Ook zijn werknemers met grote schulden vatbaarder voor omkoping, vermoeden werkgevers....
Lees verder