Nieuws

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Er zijn 10 verschillende wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg voor kinderen of andere naasten. Alleen weten mensen niet altijd waar ze gebruik van kunnen maken, omdat het verlofstelsel door de jaren heen complex en onoverzichtelijk is geworden. Het kabinet stelt daarom voor de verschillende regelingen terug te brengen tot 3 soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke situaties. Verlofsoort 1: zorg voor kinderen Het gaat hier om verlofregelingen die je kunt inzetten rond de geboorte van en zorg voor jonge kinderen, bij adoptie en bij pleegzorg. Hieronder vallen het huidige zwangerschaps- en bevallingsverlof, het...
Lees verder

Besluit anoniem melden vermoedens misstanden in consultatie

Dit besluit is op 2 april jl. in consultatie gegaan. In dit besluit staan de eisen om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f. Deze bepaling kan pas in werking treden, nadat bij algemene maatregel van bestuur nader is uitgewerkt aan welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen en aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen....
Lees verder

Nederlanders sneller in actie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag door gesprek op werkvloer

De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun grenzen aan en gaan ze sneller over tot actie in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP). Uit de publieksmonitor, andere recente onderzoeken en berichtgeving in de media blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld nog vaak voorkomen. Op de werkvloer, maar ook op allerlei andere plekken in de samenleving. In gevallen waarin het misgaat is...
Lees verder

Campagne: “Met elkaar trekken we de grens”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt overal voor, ook op de werkvloer. Deze campagne richt zich op het terugdringen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar vooral op het stimuleren van het gesprek tussen werkenden over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de werkomgeving. Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. De campagne is een initiatief van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, waarin de ministeries van OCW, SZW, JenV en VWS samenwerken. Looptijd campagne De campagne loopt van 19 maart t/m 7 april en 21 oktober t/m 10 november 2024. Materialen Op deze pagina vind je verschillende communicatiematerialen die je kunt gebruiken om bekendheid te geven...
Lees verder

Jaarverslag 2023 Huis voor Klokkenluiders

In 2023 namen 369 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook nam de complexiteit van de vermoede misstanden toe. De inwerkintreding van de Wet bescherming klokkenluiders en de media-aandacht voor misstanden speelden daarin een rol. Tegelijkertijd klopten ook veel meer werkgevers aan bij het Huis voor advies. Bijvoorbeeld over het inrichten van een goede meldregeling of het voeren van intern onderzoek naar misstanden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van het Huis voor Klokkenluiders. Vermoedens van misstanden Vermoedens van misstanden waarover mensen het Huis benaderden, gingen onder...
Lees verder

Nieuwe handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag zet in op cultuurverandering op de werkvloer

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft een nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd. Deze editie volgt op een prototype dat vorig jaar is verschenen. De belangrijkste verandering in deze nieuwe editie is een verbreding van de aanpak: van goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een strategie voor preventie en cultuurverandering binnen je organisatie. Hamer: “Mijn motto ‘niets doen is geen optie’ geldt nog steeds, en daar voeg ik nu aan toe: maak het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar. Uiteindelijk gaat het om de wil om met elkaar te werken aan een gelijkwaardige, respectvolle, plezierige en...
Lees verder
1 2 3 62