Nieuws

De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem dat harder moet worden aangepakt.

Op een conferentie over aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld hebben verantwoordelijk ministers Dijkgraaf en Van Gennip een toelichting gegeven op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Een onderdeel van het Nationaal Actieprogramma is publiekscommunicatie. Om het maatschappelijke gesprek verder op gang te brengen moet het bewustzijn en de kennis over het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld groter zijn, bij meer mensen. En omstanders moeten weten wanneer en op welke manier zij kunnen ingrijpen. Om, ook met communicatie, goed aan te sluiten bij de verschillende perspectieven en beleving in de samenleving is I&O Research gevraagd onderzoek te doen. De resultaten laten vooral...
Lees verder

Uitzendbeding wegens ziekte toegestaan, mits op verzoek van inlener.

In de beschikking van 17 maart jl. oordeelt de Hoge Raad dat een uitzendbeding, dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt indien op verzoek van de inlener de terbeschikkingstelling eindigt – ook wegens of tijdens ziekte van de uitzendkracht – niet in strijd is met het wettelijke stelsel van het ontslagrecht en het opzegverbod tijdens ziekte. Bij de totstandkoming van artikel 7:691 lid 2 BW heeft de wetgever bewust een uitzendbeding van deze strekking mogelijk gemaakt. Omdat bij amendement de bescherming van de werknemer is gevonden in het ‘op verzoek van de inlener’, verdraagt een cao-bepaling die uitgaat van de fictie van een verzoek tot beëindiging van de inlener...
Lees verder

Wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon: stand van zaken.

De behandeling van het wetsvoorstel heeft op 8 maart jl. in de Tweede Kamer plaatsgevonden. In de Kamer hebben onder meer de regeringspartijen VVD en CDA nog hun bedenkingen tegen het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. VVD en CDA willen dat er een uitzondering komt voor kleine bedrijven. GroenLinks is juist tegen een uitzondering voor kleine bedrijven. Juist bij die organisaties is het lastiger om problemen bespreekbaar te maken als er iets mis is, aldus GroenLinks. Tijdens deze vergadering is er een amendement ingediend door de VVD, BBB en Fractie Den Haan  met als doel ondernemingen met minder dan tien werknemers te ontzien van de verplichting tot aanstelling van een...
Lees verder

Behandeling wetsvoorstel verplichtstellen vertrouwenspersoon

Op 8 maart jl. is het wetsvoorstel van het lid Maatoug weer aan de orde geweest. Mevrouw Maatoug en de Minister van Gennip hebben vragen van Kamerleden beantwoord. De Minister omarmt het wetsvoorstel tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon. Veel vragen gaan over de gevolgen van de verplichtstelling voor kleine ondernemingen: kostenaspect en regeldruk. Het plenaire debat wordt op een later tijdstip voortgezet. Bron: Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon.

Op 9 februari 2023 is het voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon (35592) behandeld. De behandeling van dit wetsvoorstel wordt voortgezet op woensdag 8 maart 2023 van 18.30 tot 21.00 uur.

Ongewenst grap: het naar beneden trekken van een broek van een collega!

Wat is er gebeurd? Werknemer werkt sinds19 februari 2018 bij VDL Nedcar B.V. Op 7 september 2022 is werknemer tijdens werktijd en tijdens het productieproces achter een collega gaan staan en heeft haar korte broek naar beneden getrokken waardoor zij met blote billen op de werkvloer is komen te staan, in bijzijn van collega’s. Op 8 september 2022 heeft er over dit incident een gesprek plaatsgevonden tussen werknemer en zijn leidinggevende. Werknemer heeft toen zijn excuses aangeboden en aangegeven dat het een slechte grap was en er geen aanleiding was voor deze handeling. Na een gesprek daarover op 9 september 2022 heeft Nedcar bij brief werknemer op staande voet ontslagen...
Lees verder
1 2 3 56