Nieuwsitem

“Levenlanglerenkrediet”

“Levenlanglerenkrediet”

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering,  geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het zogeheten “Levenlanglerenkrediet”.

Op grond van deze regeling kan men tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld lenen als een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs wordt gevolgd.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het “levenlanglerenkrediet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te vragen.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit.

Bron: https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=Ministerie+van+Onderwijs%2C+Cultuur+en+Wetenschap