Expertise

Vanaf 1980 houd ik mij bezig met het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht wijzigt regelmatig. De arbeidsrechtelijke jurisprudentie kleurt de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht steeds meer in.
Na een jarenlange ervaring als arbeidsadvocaat adviseer ik ondernemingen en individuen. Ik begeleid partijen bij het zoeken naar oplossingen in conflictsituaties. Ik ben geregistreerd als vertrouwenspersoon en inzetbaar op het moment dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen binnen een (arbeids)organisatie. Ook neem ik deel aan of begeleid ik Intervisie-bijeenkomsten met vakgenoten.

Vraagstukken die aan mij worden voorgelegd hebben onder meer te maken met:

Dienstverband

In- uit- en doorstroom

Arbeidsovereenkomst

Vorm en inhoud

Beëindiging dienstverband

Dossiervorming, voeren van schikkingsonderhandelingen,
verlenen van ondersteuning bij ontslagprocedures

Arbeidsongeschiktheid

Verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter en andere wetgeving, loondoorbetalingsverplichting, opgelegde sancties UWV

Privacywetgeving

Privacy op en/of rondom de werkplek

Reorganisatie

Begeleiden van het reorganisatieproces, Wet Melding Collectief ontslag, overleg vakbonden en ondernemingsraad, ontslagprocedure

Conflictbemiddeling

Vaak kunnen problemen worden opgelost door te kijken naar de oorzaak

Extern vertrouwenspersoon

gecertificeerd en lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Behoefte aan advies?

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van het arbeidsrecht
of zoekt u ondersteuning bij het oplossen van conflicten
of is er aanleiding om een extern vertrouwenspersoon in te schakelen?

Neem contact op via de contactpagina of telefoonnummer +31 (0)6 – 543 70 208