Nieuwsitem

Digitale toolkit nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie (zie  nieuwsbericht van 10 maart 2017).

Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, Arbo professionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen.

Op 13 juni jl. heeft het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn hier op één plek gebundeld en de toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld met nieuwe informatie.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/13/digitale-toolbox-‘nieuwe-arbowet