Nieuws

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon.

Op 9 februari 2023 is het voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon (35592) behandeld. De behandeling van dit wetsvoorstel wordt voortgezet op woensdag 8 maart 2023 van 18.30 tot 21.00 uur.

Ongewenst grap: het naar beneden trekken van een broek van een collega!

Wat is er gebeurd? Werknemer werkt sinds19 februari 2018 bij VDL Nedcar B.V. Op 7 september 2022 is werknemer tijdens werktijd en tijdens het productieproces achter een collega gaan staan en heeft haar korte broek naar beneden getrokken waardoor zij met blote billen op de werkvloer is komen te staan, in bijzijn van collega’s. Op 8 september 2022 heeft er over dit incident een gesprek plaatsgevonden tussen werknemer en zijn leidinggevende. Werknemer heeft toen zijn excuses aangeboden en aangegeven dat het een slechte grap was en er geen aanleiding was voor deze handeling. Na een gesprek daarover op 9 september 2022 heeft Nedcar bij brief werknemer op staande voet ontslagen...
Lees verder

Web module beoordeling arbeidsrelatie

U heeft een opdracht en wilt deze uitbesteden. Of u hiervoor een zelfstandige mag inhuren, hangt af van de arbeidsrelatie. Om de arbeidsrelatie te beoordelen, is het kabinet een pilot gestart met een online vragenlijst. Lees hoe de web module Beoordeling Arbeidsrelatie werkt. De web module is voor opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn en een opdracht uitbesteden aan een opdrachtnemer in Nederland. Bron: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie | Ondernemersplein – KVK

Wetsvoorstel verplichtstellen Vertrouwenspersoon.

Begin februari 2023 vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over het Wetsvoorstel wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (Wetsvoorstel Maatoug). Zo’n 60.000 bedrijven hebben op dit nog geen vertrouwenspersoon en daar komt als het aan de indiener van het wetsvoorstel ligt binnenkort dus verandering in. Op 23 februari wordt er antwoord gegeven op een aantal vragen vanuit de Tweede Kamer en enkele dagen later wordt er dan over het wetsvoorstel gestemd. Het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon moet situaties zoals bij The Voice of Holland, Ajax en De Wereld Draait Door voortaan voorkomen. De vertrouwenspersoon kan een grote bijdrage leveren aan een veilige...
Lees verder

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een intern onderzoek geleid door een HR-Manager die zelf meent slachtoffer te zijn! Werkgever krijgt in hoger beroep alsnog een bewijsopdracht.

Wat is er aan de hand? Werknemer is per 1 januari 1992 in dienst getreden bij de rechtsvoorgangster van werkgever. Per 1 januari 2019 is hij aangesteld in een functie waarbij hij lid van het managementteam werd en hij eindverantwoordelijk werd voor de gehele bedrijfsvoering op een van de locaties van werkgever. Werknemer had een ‘stand-alone’ positie met veel autonomie, waarbinnen hij direct en indirect een team van ruim honderd medewerkers aanstuurde. Daarnaast was werknemer verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen en gedragsregels van werkgeefster en rapporteerde hij aan de uitvoerend vice-president. Werkgever ontvangt klachten over werknemer die betrekking hebben op autoritair handelen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgever heeft onder...
Lees verder

Kabinet presenteert actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes, het realiseren van een veilige werkomgeving, de rol van omstanders en goede hulpverlening moet dit maatschappelijke probleem worden bestreden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld passen niet in een veilige samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Dat schrijven minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het actieprogramma wordt de komende jaren € 11 miljoen vrijgemaakt. Doel van het actieprogramma Het doel van het actieprogramma is...
Lees verder