Nieuwsitem

Nieuwe handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag zet in op cultuurverandering op de werkvloer

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft een nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd.

Deze editie volgt op een prototype dat vorig jaar is verschenen. De belangrijkste verandering in deze nieuwe editie is een verbreding van de aanpak: van goed omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een strategie voor preventie en cultuurverandering binnen je organisatie.

Hamer: “Mijn motto ‘niets doen is geen optie’ geldt nog steeds, en daar voeg ik nu aan toe: maak het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar. Uiteindelijk gaat het om de wil om met elkaar te werken aan een gelijkwaardige, respectvolle, plezierige en veilige cultuur waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag niet meer voorkomt. Die positieve motivatie wil ik graag activeren.”

Drie pilaren

Hamer biedt in het nieuwe eerste deel inzicht in hoe organisaties kunnen werken aan de omgangscultuur en de organisatiestructuur. Ook worden organisaties meegenomen in hoe zij het ondersteunende systeem kunnen organiseren.

Deze drie pilaren onder de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn in samenhang bepalend voor het creëren van een sociaal veilige cultuur binnen de organisatie. Hamer: “Cultuurverandering op de werkvloer is een circulair proces dat begint en eindigt bij hoe je met elkaar omgaat, maar waarin de structuur van de organisatie en het ondersteunende systeem cruciale onderdelen zijn.

De handreiking biedt houvast om dit proces van preventie en aanpak met elkaar te organiseren en in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. Want dat is seksueel grensoverschrijdend gedrag helaas ook: onderdeel van de dagelijkse gang van zaken.” Hamer wil bovendien dat maatregelen in de organisatie, zoals de vertrouwenspersoon en de meldprocedure, voor iedereen in de organisatie gelden, ongeacht hun contract vorm, dus ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.

Risicoanalyse en het organisatie brede gesprek

Hamer benadrukt het belang van een risicoanalyse om erachter te komen wat een organisatie kwetsbaar maakt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hamer: “Je moet een risicoanalyse zien als een foto van de organisatie. Je brengt in kaart wat de risicofactoren zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld in de organisatiestructuur, zoals ongelijke machtsverhoudingen, een grote mate van afhankelijkheid, hoge werkdruk of de fysieke aard van het werk. Of in de omgangscultuur – denk aan ingesleten gedragspatronen tussen leidinggevenden en medewerkers of mannen en vrouwen. En het ondersteunend systeem, zoals de toegankelijkheid van deskundige vertrouwenspersonen, een gedragen gedragscode en de kennis en vaardigheden van leidinggevenden. Na de analyse kun je een plan van aanpak maken om de maatregelen die je gaat treffen vast te leggen. Onderdeel hiervan is altijd ook het organisatie brede gesprek, dat als doel heeft dat iedereen binnen de organisatie zich gezien en gehoord voelt. Een gesprek waar afspraken uit voortkomen over onderling gedrag die leiden tot een heldere sociale norm.”

Bron: Nieuwe handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag zet in op cultuurverandering op de werkvloer | Nieuwsbericht | RCGOG