Nieuwsitem

Verlenen werkvergunningen buitenlandse werknemers wijzigt

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen. Vanaf dan kan een werkvergunning voor een langere periode worden verleend. En werkgevers moeten het loon maandelijks via een bankrekening aan buitenlandse werknemers uitbetalen.

Maximale duur werkvergunning buitenlandse werknemer verlengd

Door de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan vanaf 1 januari 2022 een werkvergunning voor maximaal 3 jaar worden verleend. Dit was maximaal 1 jaar. Een werkvergunning met een volledige arbeidsmarkttoets kan voor maximaal 2 jaar worden verleend, in plaats van 1 jaar. Een arbeidsmarkttoets betekent dat een werkgever eerst in Nederland en de EER-landen naar geschikte werknemers moet zoeken en dat gekeken moet worden naar aanwezig aanbod in Nederland en de EER.

Extra voorwaarde voor het betalen van het loon

Een andere wijziging is dat de werkgever het loon dat op de werkvergunning staat via een bankrekening aan de werknemer moet betalen, over een periode van maximaal een maand. Hierdoor kan de Nederlandse Arbeidsinspectie de loonbetaling beter controleren. Als de werkgever het loon niet op deze manier betaalt, kan de werkvergunning worden ingetrokken of niet worden verlengd.

Economische activiteiten nieuwe voorwaarde voor werkvergunning

Per 1 januari 2022 kan de aanvraag van een vergunning worden afgewezen als er bij de werkgever geen economische activiteiten plaatsvinden. Dit moet voorkomen dat een buitenlandse werknemer naar Nederland komt, terwijl de werkgever geen loon kan uitbetalen. Voor werkgevers van startende ondernemingen geldt dat de werkgever binnen een afgesproken periode kan aangeven dat zijn onderneming is gestart.

Bronnen:

Verlenen vergunningen buitenlandse werknemers wijzigt | UWV | Werkgevers

Staatscourant 2021, 48625 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Staatscourant 2021, 48624 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)