Nieuwsitem

Reglement Behandeling bezwaarschriften UWV 2022

In dit reglement geeft het UWV aan hoe invulling wordt gegeven aan de bezwaarschriftprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit reglement vervangt het reglement 2018. De belangrijkste aanpassing houdt verband met de wijziging van de medische beschikkingsregeling (artikel 5). Daarnaast is verwerkt dat behalve de werkgever ook de garantsteller belanghebbende kan zijn bij een WIA-besluit (artikel 1).

Bron:

Staatscourant 2021, 49656 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)