Nieuwsitem

Besluit anoniem melden vermoedens misstanden in consultatie

Dit besluit is op 2 april jl. in consultatie gegaan.

In dit besluit staan de eisen om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f.

Deze bepaling kan pas in werking treden, nadat bij algemene maatregel van bestuur nader is uitgewerkt aan welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen en aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen. Met dit besluit wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de algemene maatregel van bestuur wordt nader uitgewerkt:

  1. welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen; en
  2. aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen.

Bron: Overheid.nl | Consultatie Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden (internetconsultatie.nl)