Nieuwsitem

Handboek Loonheffing 2018: beoordeling gezagsverhouding

In een bijlage in het Handboek Loonheffingen 2018 heeft de belastingdienst een aantal relevante onderwerpen (elementen) uitgewerkt, die als handvat kunnen dienen voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding.

Het gaat dan om de volgende onderwerpen (niet limitatief):

1.    Leiding en toezicht

2.    Vergelijkbaarheid personeel

3.    Werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen

4.    Manier waarop de werkende naar buiten treedt

5.    Overige relevante aspecten

Deze onderwerpen worden elk afzonderlijk in aparte paragrafen uitgewerkt.

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/bijlagen-beoordeling_gezagsverhouding.html