Nieuwsitem

Wijzigingen in arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

Transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 is het maximaal verschuldigde bedrag aan transitievergoeding verhoogd van € 71.000,– naar € 81.000,– bruto.

Topinkomens

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 1 januari 2019  het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector verhoogd van € 189.000,- naar € 194.000,– bruto.

Ingangsleeftijd AOW

Met ingang van 1 januari 2019 is de ingangsleeftijd AOW 66 jaar en 4 maanden.

Uitbreiding geboorteverlof

Met ingang van 1 januari 2019 krijgt de partner bij de geboorte van een kind vijf dagen geboorteverlof.

Uitbreiding bevoegdheid OR over beloning bestuurders

Directies van grote ondernemingen (honderd of meer werknemers) zijn met ingang van 1 januari 2019 op grond van artikel 23 Wet op de Ondernemingsraden jaarlijks verplicht om de beloning van de bestuurders met de ondernemingsraad te bespreken.