Nieuwsitem

Tijdelijke overbruggingsregeling kleine werkgevers per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de criteria voor het doen van een beroep op de overbruggingsregeling verruimd.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

1.     U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen.

2.     U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend.

3.     Het gemiddelde nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.

4.     De waarde van uw eigen vermogen was maximaal 15% van uw totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.

5.     De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Bron:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-70925.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dwijziging%2bontslagregeling%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190109%26epd%3d20190109%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4