Nieuwsitem

Een kerstgroet

De wereld om ons heen is continue in beweging!

Het jaar 2019 kenmerkt zich door vele vormen van protest, verzet en acties. Het klimaatvraagstuk raakt een ieder en heeft voor sommige beroepsgroepen zelfs ingrijpende consequenties.

Ook op het gebied van het arbeidsrecht zijn er vele ontwikkelingen te bespeuren. De Wet Werk en Zekerheid wordt met ingang van 1 januari 2020 opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Een ieder die zich met het vraagstuk ‘mens en arbeid’ bezig houdt is in de afgelopen maanden overspoeld met informatie over de gevolgen van deze nieuwe wet.

De Commissie Borstlap onderzoekt de werking van de huidige arbeidsmarkt. Ook  wordt er gewerkt aan een ‘Wetboek van Werk’: een nieuw wetboek voor een beoogd toekomstbestendig arbeidsrecht.

Ik realiseer mij steeds meer dat wij niet leven in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Of is dit slechts ogenschijnlijk, zoals de onlangs overleden Rotterdamse dichter Jules Deelder in 2004 schreef?

Ogenschijnlijk

Ogenschijnlijk heeft het ene
niets te maken met het ander.

Ogenschijnlijk schuilt er
voordeel in een vaste baan.

Ogenschijnlijk zal er nog
een heleboel verand’ren.

Ogenschijnlijk staan de sterren
hier niet zo ver vandaan.

————————————
uit: ‘Vrijwel alle gedichten’, 2004.

Een ieder met wie ik in dit afgelopen jaar heb mogen (samen)werken wens ik een hele fijne feestdagen toe en een goede start in een nieuw decennium.