Nieuwsitem

Zwangerschapsdiscriminatie: afwijzing sollicitatie na mededeling ‘ik ben zwanger’!

Betrokkene heeft gedurende een jaar als uitzendkracht gewerkt bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).  Vervolgens solliciteert zij naar de functie van Casemanager, waarbij zij in het tweede sollicitatiegesprek heeft aangegeven dat zij zwanger was.

Een week later krijgt zij een telefoontje van een medewerker van het COA, waarin wordt medegedeeld dat zij niet wordt aangenomen omdat dit in verband met haar zwangerschap niet handig zou zijn. Ze zou door haar zwangerschap vier maanden uit de running zijn. Dit telefoongesprek is door betrokkene opgenomen.

Er volgt een klachtenprocedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dat het COA een verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt.

Aanleiding voor betrokkene om in een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter een schadevergoeding te vorderen.

Op grond van onder meer de opname van het telefoongesprek concludeert de kantonrechter dat het COA direct onderscheid heeft gemaakt door betrokkene geen arbeidsovereenkomst aan te bieden vanwege haar zwangerschap.

De kantonrechter berekent de schadevergoeding op basis van het feit dat de arbeidsovereenkomst één jaar zou hebben geduurd, waarbij ook de pensioenpremie in de berekening is meegenomen. Het verzoek om ook een immateriële schadevergoeding is afgewezen.

Naast een schadevergoeding van iets meer dan € 37.000,– is het COA veroordeeld tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

Bron:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:584&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a584