Nieuwsitem

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

In december 2018 heeft het UWV de nieuwe Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd.

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

    Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?

    Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?

    Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

 

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx