Nieuwsitem

Wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon: stand van zaken.

De behandeling van het wetsvoorstel heeft op 8 maart jl. in de Tweede Kamer plaatsgevonden.

In de Kamer hebben onder meer de regeringspartijen VVD en CDA nog hun bedenkingen tegen het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. VVD en CDA willen dat er een uitzondering komt voor kleine bedrijven. GroenLinks is juist tegen een uitzondering voor kleine bedrijven. Juist bij die organisaties is het lastiger om problemen bespreekbaar te maken als er iets mis is, aldus GroenLinks.

Tijdens deze vergadering is er een amendement ingediend door de VVD, BBB en Fractie Den Haan  met als doel ondernemingen met minder dan tien werknemers te ontzien van de verplichting tot aanstelling van een vertrouwenspersoon.

Op 27 maart 2023 wordt de behandeling van het wetsvoorstel voortgezet.