Nieuwsitem

Behandeling wetsvoorstel verplichtstellen vertrouwenspersoon

Op 8 maart jl. is het wetsvoorstel van het lid Maatoug weer aan de orde geweest. Mevrouw Maatoug en de Minister van Gennip hebben vragen van Kamerleden beantwoord. De Minister omarmt het wetsvoorstel tot verplichtstelling van een vertrouwenspersoon.

Veel vragen gaan over de gevolgen van de verplichtstelling voor kleine ondernemingen: kostenaspect en regeldruk.

Het plenaire debat wordt op een later tijdstip voortgezet.

Bron:

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon | Tweede Kamer der Staten-Generaal