Nieuwsitem

Wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie

Beleid opstellen

Werkgevers en uitzendbureaus moeten gaan beschikken over een schriftelijk vastgelegd beleid dat discriminatie voorkomt bij werving en selectie van personeel. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken heeft daartoe op 7 oktober 2019 een wetsvoorstel gelanceerd en voor internetconsultatie aangeboden. De internetconsultatie eindigt op 4 november 2019.

Doelstelling wet

Het wetsvoorstel staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het brede pakket aan maatregelen en activiteiten van de regering om te bevorderen dat ieder die tot de arbeidsmarkt wil toetreden of reeds op de arbeidsmarkt actief is gelijke kansen krijgt om zijn loopbaan op te bouwen en eerlijk wordt beoordeeld op basis van zijn kennis en vaardigheden.

Deze maatregelen en activiteiten zijn gericht op drie thema’s, namelijk toezicht en handhaving, onderzoek en instrumenten en kennis en bewustwording.

Het uitoefenen van toezicht op het wervings-en selectiebeleid heeft als doel werkgevers aan te sporen om daadwerkelijk over beleid te beschikken dat is gericht op discriminatievrije werving en selectie van personeel en dit ook uit te voeren.

Van de werkgever wordt verlangd dat hij zijn beleid met betrekking tot de vervulling van vacatures concretiseert in een op schrift gestelde werkwijze. Deze werkwijze draagt in praktische zin bij aan transparantie over de vacaturevervulling en uniformiteit en objectiviteit bij de daadwerkelijke selectie van kandidaten.

Het gebruik van de op schrift gestelde werkwijze bij werving en selectie stimuleert bewust gedrag en weloverwogen keuzes in plaats van automatisch, onbewust gedrag waarbij vooroordelen een rol kunnen spelen.

De op schrift gestelde werkwijze dient ervan te getuigen dat de werkgever of intermediair zich bewust is van het risico van het direct of indirect maken van verboden onderscheid en van de hoedanigheid van deze risico’s: waar zit dit risico in, hoe ontstaat het en hoe kan het voorkomen worden.

Instemmingsrecht OR

In het wetsvoorstel is ook een rol voor de ondernemingsraad weggelegd: er geldt een instemmingsrecht.

Controle en boete

De Inspectie SZW krijgt een controlerende taak op de aanwezigheid en de uitvoering van dit beleid. In geval van overtreding riskeert de werkgever een boete van maximaal € 4.500,–

Bron: Overheid.NL https://www.internetconsultatie.nl/wet_toezicht_discriminatievrije_werving_en_selectie?_ga=2.172382752.2032978673.1570696415-1357975584.1531207783