Nieuwsitem

Voorlichtingscampagne SoZaWe: invoering Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)!

Op 7 oktober jl. is het Ministerie van SoZaWe een voorlichtingscampagne gestart met betrekking tot de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2020 en vervangt daarmee de Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

Zowel voor werkgevers als werknemers wordt informatie beschikbaar gesteld, die inzicht geeft in de veranderde arbeidsrechtelijke regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomsten en het ontslag.

Bron: nieuwsbericht SoZaWe, 07 oktober 2019

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/07/voorlichtingcampagne-over-nieuwe-regels-arbeidscontracten-en-ontslag