Nieuwsitem

Werkgevers willen uitstel privacywet (AVG)

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 12 januari 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt aangegeven dat veel kleine bedrijven nog onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe wet met name als het gaat om de concrete toepassing van de wet.

In de brief van deze werkgeversorganisaties wordt aandacht besteed aan een viertal onderwerpen:

            Fasering van het toezicht;

            Ruimte voor innovatie;

            Ruimte voor Fraudebestrijding;

            Uitvoerbaarheid sociale wetgeving.

De werkgeversorganisaties pleiten er dan ook voor om de handhaving van de wet – die per 25 mei a.s. ingaat – met een jaar uit te stellen. In die periode moet de nadruk komen te liggen op voorlichting en ondersteuning van de MKB-bedrijven.

Bron: brief 12 januari 2018

https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/downloadables_vno/brief18-10020_uavg.pdf