Nieuwsitem

Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaat. Daarbij kan het gaan om pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

TNO heeft een nieuwe Wegwijzer vertrouwenspersoon samengesteld, waarin de wettelijke kaders worden weergegeven, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel van de vertrouwenspersoon en de aan de functie verbonden competenties.

Een regeling vertrouwenspersoon is instemmingsplichtig voor de OR.

Deze wegwijzer is te raadplegen via onderstaande link:

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/10/wegwijzer-vertrouwenspersoon