Nieuwsitem

Advies Commissie Borstlap

Onder de uitdagende titel “In wat voor land willen wij werken?” komt de Commissie Borstlap met het advies dat er snel en drastisch moet worden ingegrepen in de arbeidsmarkt.

Kern: minder flex, schaf payroll-constructies af,  biedt meer mogelijkheden voor deeltijdontslag en maak het ontslag van werknemers gemakkelijker.

Als het aan de Commissie Borstlap ligt zijn er nog maar drie soorten werkenden: (1) zelfstandigen (2) werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd en (3) uitzendkrachten.

Het rapport bevat 47 adviezen om de arbeidsmarkt te hervormen.

Enkele van de adviezen zijn:

  • Beperken van flexwerk door het flexwerk fors duurder te maken dan vast werk
  • Vanaf geboorte krijgt iedereen een studiebeurs ter beschikking
  • Verplichte verzekering van Zzp’ers en aanpassing van fiscale voordelen voor deze doelgroep
  • Versoepeling van het ontslagrecht

Voor diegene die het rapport willen lezen:

https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/publicaties/2020/01/23/eindrapport-commissie-regulering-van-werk