Nieuwsitem

Voorstel Stichting van de Arbeid: verzekering zelfstandigen voor inkomensverlies na arbeidsongeschiktheid

Op 3 maart 2020 is aan Minister Koolmees het voorstel overhandigd om te komen tot een verzekering voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben en die worden geconfronteerd met een inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid.

Het nieuwsbericht, de inhoud van het voorstel en een infographic zijn via onderstaande links te raadplegen.

Bron: nieuwsbericht 3 maart 2020

https://www.stvda.nl/nl/publicaties/aov-zelfstandigen-nieuwsbericht

Bron: voorstel Stichting van de Arbeid

https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2020/aov-zelfstandigen-voorstel.pdf?la=nl&hash=BA90BC7AD86437F373EBE6573894B53F

Bron: infographic

https://www.stvda.nl/-/media/stvda/images/publicaties/2020/200302-infographic-StvdA-aov-zelfstandigen.jpg?la=nl&hash=6891F88ACC11A9A1A4C523623F684D4E