Nieuwsitem

Voorlichtingstool Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens

Met het oog op de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een digitale tool ontwikkelt.

Bron: https://hulpbijprivacy.nl/