Nieuwsitem

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Via de site van de Rijksoverheid is de handleiding Algemene verordening gegevens bescherming te downloaden.

De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de verordening.

Omdat de verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien.

De verordening  vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de verordening grotendeels hetzelfde gebleven.

De verordening legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke. Die moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn  gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening. En dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degene van wie de gegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacy beleid.

De verwerkingsverantwoordelijke moet  ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen die onder de verordening zijn aangescherpt en uitgebreid zoals het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming