Nieuwsitem

Verjaringstermijn bij overtredingen met gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW kan als het aan minister Asscher ligt bedrijven gaan bestraffen die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. Dit omdat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na tientallen jaren ontstaan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleit er daarom voor om de nu geldende verjaringstermijn van 5 jaar te verlengen. Ook komt er als het aan de bewindsman ligt een gespecialiseerd team dat bij bedrijven gaat controleren of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen schadelijke stoffen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: bericht SoZaWe 5 juli 2017

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/05/asscher-verjaringstermijn-bij-overtredingen-met-gevaarlijke-stoffen-verlengen