Nieuwsitem

Uitkeringsbedragen en overzichtsmaatregelen SZW per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.

Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar.

Bron: nieuwsbericht SoZaWe 29 juni 2017.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/29/uitkeringsbedragen-en-overzicht-maatregelen-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-per-1-juli-2017