Nieuwsitem

SER: Handreiking taal en veiligheidsrisico’s

Deze handreiking die in december 2019 is gepubliceerd is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een Arbo catalogus willen maken of uitbreiden.

Er worden handvatten geboden om dit veiligheidsrisico helder te krijgen zodat op maat gemaakte maatregelen getroffen kunnen worden in de verschillende Arbo catalogi. Werkgevers en werknemers kunnen hier dan in de eigen bedrijfssituatie mee aan de slag.   

Bij het lezen van deze handreiking en bij het vaststellen van de maatregelen geldt het uitgangspunt dat op branche- of sectorniveau een beslissing moet worden genomen of (a) in de eigen catalogus aandacht geschonken moet worden aan dit thema en (b) men daarbij gebruik wil maken van het materiaal dat in de handreiking is opgenomen.

Dat geeft ook de status van de handreiking aan: het is niet meer en niet minder dan een advies. Sociale partners op decentraal niveau zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling van de Arbo catalogus, ook wat betreft het onderwerp in deze handreiking.

Bron: SER

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2019/handreiking-taal-en-veiligheid.pdf?la=nl&hash=ABCECC88F18A473816B5139DA000A40E