Nieuwsitem

Brochure Ministerie SZW “Handreiking contracting, uitzenden of payrolling”

In een brochure heeft het Ministerie SZW op een rijtje gezet wat de verschillen zijn tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeid in de vorm van uitzending en payrolling.

Naast wat onder contracting, uitzending en payrolling moet worden verstaan wordt in een overzicht aangegeven wat de verschillen zijn met betrekking tot o.a. het uitoefenen van het toezicht, of er voor eigen rekening en risico wordt gewerkt en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.

Bron: Ministerie SZW

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2019/12/23/handreiking-contracting-uitzending-of-payrolling