Nieuwsitem

SER-document “Algemene handreiking COVID-19”

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.

Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Bron:

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2020/handreiking-covid-19.pdf?la=nl&hash=98602F59A9BCF05C3D60321B8FD4CEC5