Nieuwsitem

Leidraad aanstellingskeuringen 2020

Deze herziene Leidraad (de vorige editie dateert van 2005) beschrijft via een stapsgewijze aanpak het uitvoeren van de verschillende activiteiten rond de aanstellingskeuring en kan worden beschouwd als een advies gebaseerd op de huidige wetgeving, stand van de wetenschap en heersende professionele opvattingen.

De Leidraad aanstellingskeuringen is primair bestemd voor bedrijfsartsen die aanstellingskeuringen uitvoeren. Bedrijfsartsen kunnen aanstellingskeuringen uitvoeren in dienst van een gecertificeerde arbodienst of als zelfstandig BIG-geregistreerd bedrijfsarts. In deze Leidraad spreken we steeds over de bedrijfsarts.

Daarnaast kunnen ook werkgevers, werknemers en brancheorganisaties die geïnteresseerd zijn in de Leidraad – behalve via beschikbare algemene informatie over aanstellingskeuringen – zich nader verdiepen in de gedachtegang achter de aanstellingskeuring.

Naast het wettelijk kader worden in de leidraad ook de verschillende processtappen behandeld.

Bron:

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/regels/leidraad-aanstellingskeuringen.pdf?la=nl&hash=90610F9B9BE72D432DAC1E04A6FF447F