Nieuwsitem

Schaf functioneringsgesprekken af en doek de HR-afdeling op!

In dagblad Trouw van 11 oktober 2018 wordt een pleidooi gehouden voor het direct afschaffen van functioneringsgesprekken met als argument dat het wetenschappelijk is aangetoond dat door beoordelingssystemen de prestaties noch het welzijn van medewerkers omhoog gaan.

Een aantal grote bedrijven waaronder Achmea, ING, Deloitte en de Rabobank zijn al gestopt met het voeren van functioneringsgesprekken.

De leidinggevenden moeten op een andere manier met hun medewerkers over het functioneren gaan praten. De weg van de dialoog, waarin onderwerpen aan de orde moeten komen als het bespreken van de voortgang van voorgenomen plannen en het faciliteren daarvan, persoonlijke ontwikkeling op korte en langere termijn, werkdruk en de balans tussen werk en privé.

In de praktijk kom ik met regelmaat tegen dat de jaarlijks terugkerende functionerings- en beoordelingsgesprekken door leidinggevenden en medewerkers worden ervaren als een ‘rituele dans’.  

Als de verslagen van een aantal achtereenvolgende jaren naast elkaar worden gelegd, dan blijkt uit de inhoud daarvan dat er weinig creativiteit aan de dag wordt gelegd. In die situaties kan ik mij voorstellen dat er kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de nut en noodzaak van functioneringsgesprekken.

In het artikel worden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de vraag waarom het überhaupt nodig is een personeelsdossier aan te leggen. Daarmee ontstaat er ook een spanningsveld als het gaat om het hanteren van de arbeidsrechtelijke spelregels, waarbij het niet altijd gaat om ontslagzaken.

Er wordt een nog indringender oproep gedaan: “doek de complete HR-afdeling op”.

De vraag die dan bij mij opkomt is of alle activiteiten die te maken hebben met de relatie tussen werkgever  en werknemer in de portefeuille van de leidinggevende moeten worden ondergebracht.

Is dat wat in het artikel wordt bedoeld met professioneel leiderschap en het stimuleren dat werknemers zelf voor hun rechten moeten opkomen? Dat vraagt iets van de leidinggevenden en de medewerker.

Veranderen kan goed zijn maar daar moet wel wat tegenover staan. 

Kijk ik vanuit holistische benadering naar het arbeidsrecht, dan richt ik mij niet alleen op het juridische pad, het conflict of de beste procedurele aanpak en wat rechters en juristen denken dat je zou moeten doen. Ik richt mij op de mens met al zijn mogelijkheden en ook al zijn beperkingen.

Ik ben dan ook benieuwd naar de concrete invulling van de creatieve gedachten van al diegenen die roepen dat het huidige systeem moet worden afgeschaft.

https://www.trouw.nl/home/een-functioneringsgesprek-we-hebben-het-al-decennia-maar-waarom-~a13332ff/