Nieuwsitem

‘Quick start’ bij de Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft onder de naam ‘Quick start’ een informatief document opgesteld dat kan dienen als aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer Poortwachter vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Quick start is een hulpmiddel waarbij u in een kort schematisch overzicht inzicht krijgt in de stappen die moeten worden gezet bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/quick-start.pdf