Nieuwsitem

Kabinet ziet af van zelfstandigenverklaring en wettelijk minimumtarief zzp‘ers

Het kabinet ziet af van een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers en van een zelfstandigenverklaring  voor zzp’ers die meer dan € 75,– per uur vragen, omdat te veel administratieve lasten met zich mee zou brengen.

Dat is bij Kamerbrief van 15 juni 2020 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt.

Wel wordt gewerkt aan het werken van een webmodule als hulpmiddel om opdrachtgevers zekerheid te geven als zij iemand inhuren. Kernvraag die dan moet worden beantwoord: ziet de belastingdienst de zzp’er als zelfstandige of als werknemer?

Aan de kamerbrief is toegevoegd een standaardvragenlijst die als basis geldt voor een te ontwikkelen webmodule. Als uit de beantwoording van de vragen in de webmodule volgt dat buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt, dan ontvangt de opdrachtgever een zogeheten opdrachtgeversverklaring. Met deze verklaring  krijgt de opdrachtgever zekerheid dat een bepaalde opdracht buiten (fictieve) dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Dit geeft opdrachtgever de zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hoeven te worden betaald.

Het ligt in de bedoeling dat in het najaar de webmodule als pilot beschikbaar komt.

Bron: SoZaWe |15-06-2020|

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/voortgangsbrief-werken-als-zelfstandige