Nieuwsitem

Principeakkoord “Naar een nieuw pensioenstelsel”

Vandaag –  5 juni 2019 – heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER het principeakkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel.

De kernpunten uit dit akkoord:

  1. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  2. Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  3. De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  4. Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen. 
  5. De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen.
  6. Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  7. Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Verdere uitwerking akkoord

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders gaan de afspraken uit het principeakkoord gezamenlijk uitwerken, door instelling van een stuurgroep. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het wetgevende proces voor de afspraken over de AOW-leeftijd voor de komende jaren zodat die wijzigingen op 1 januari 2020 ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan.

De achterbannen van de sociale partners worden nu geraadpleegd.

Bron: bericht SoZaWe 5 juni 2019 (inclusief brief van de Minister SoZaWe aan de Tweede Kamer).

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/05/evenwichtig-pensioenstelsel-aow-stijgt-langzamer

Via onderstaande link is de publieksversie van het SER-advies te downloaden.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-publieksversie.pdf