Nieuwsitem

Internetconsultatie: Wet(sontwerp) overgang ondernemingen in faillissement

Dit wetsontwerp  beoogd de invoering van een nieuwe regeling met betrekking tot de positie van  werknemers in faillissement.

Kern wetsvoorstel

Werknemers van een failliete onderneming moeten in het geval van een doorstart in principe onder dezelfde voorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar.

Adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over een voorgenomen doorstart. De curator dient een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad voor te leggen. Daartoe dient de Wet op de ondernemingsraden op onderdelen (artikelen 25, 26 en 31) te worden aangepast.

Selectiecriteria bij ontslag

Indien ten gevolge van economische, technische of organisatorische (ETO-)redenen arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan dient er in principe te worden geselecteerd op grond van het “inspiegelingsprincipe” óf een alternatieve objectieve selectiemethode gebaseerd op een door de beoogd verkrijger opgesteld en door de rechter-commissaris goedgekeurd ondernemingsplan.

Duur internetconsultatie

De internetconsultatie is gestart op 29 mei jl. en eindigt op 31 augustus 2019.

Bron: Overheid.nl 29 mei 2019

https://www.internetconsultatie.nl/overgang_van_onderneming_in_faillissement