Nieuwsitem

Ontslagprocedure via het UWV: nieuwe uitvoeringsregels!

Sinds 1 augustus 2018 hanteert het UWV de volgende uitvoeringsregels:

–        Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;

–        Uitvoeringsregels wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze uitvoeringsregels bevatten een artikelsgewijze overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Ook wordt een toelichting gegeven van hoe het UWV met deze procedures omgaat en welke informatie een werkgever bij de ontslagaanvraag moet overleggen.

De hierboven genoemde uitvoeringsregels komen in de plaats van de uitvoeringsregels van juli 2016.

Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels versie juli 2016 is het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) gewijzigd, is een aantal rechtsvragen door de Hoge Raad beantwoord en is gebleken dat er in de praktijk behoefte is aan een uitbreiding van de nadere toelichting hoe de regels bij een ontslagaanvraag moeten worden toegepast.

Bedrijfseconomische redenen:

In de Uitvoeringsregels is gekozen voor een opzet met achtereenvolgens de memorie van toelichting, het wetsartikel uit het BW (of WMCO), de artikelsgewijze toelichting, het artikel uit de Ontslagregeling (of de Regeling UWV ontslagprocedure), de artikelsgewijze toelichting, en de nadere toelichting door UWV met een verwijzing naar rubrieknummers in de aanvraagformulieren.  Vervolgens zijn wijzigingen van het BW en de lagere regelgeving toegevoegd achter de oorspronkelijke tekst. Daarmee is een compleet overzicht ontstaan van de relevante wet- en regelgeving met toelichting sinds 1 juli 2015.

Langdurige arbeidsongeschiktheid:

De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe deze regels moeten worden toegepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen. Sinds de laatste versie van de Uitvoeringsregels (juli 2016) is gebleken dat er in de praktijk behoefte is aan een uitbreiding van de nadere toelichting.

De nieuwe uitvoeringsregels zijn te downloaden op de site van het UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/achtergrondinformatie-ontslag-via-uwv/detail/uitvoeringsregels-bedrijfseconomische-redenen

en

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/achtergrondinformatie-ontslag-via-uwv/detail/uitvoeringsregels-langdurige-arbeidsongeschiktheid