Nieuwsitem

(Nieuwe) werkwijzer Poortwachter!

Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op een uitkering doet het UWV de ‘Poortwachterstoets’.

Daarbij beoordeelt het UWV allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt en als dat niet zo is of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten.

Op 24 maart 2017 heeft het UWV de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd als opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’.

Deze nieuwe werkwijzer is geactualiseerd en geeft (a) meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor (b) behandelt bijzondere situaties die zich bij re-integratie kunnen voordoen en (c) besteedt ook aandacht aan bijzondere arbeidsverhoudingen.

De werkwijzer heeft voor het UWV primair een interne functie. Echter door plaatsing van de werkwijzer op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid.

Bron:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf