Nieuwsitem

Goede medezeggenschap: een gemeenschappelijke uitdaging!

In onze samenleving is medezeggenschap niet meer weg te denken.

In mijn dagelijkse praktijk heb ik veel te maken met het begrip ‘medezeggenschap’, waarbij het advies- en instemmingsrecht van de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden vaak onderwerp van gesprek is.

De kwaliteit van het overleg tussen bestuurder en de ondernemingsraad is bepalend voor de vraag of de medezeggenschap als last wordt ervaren óf dat de medezeggenschap een toegevoegde waarde heeft in het belang van zowel de onderneming als de mensen die in de onderneming werkzaam zijn.

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft in een brochure elf uitgangspunten voor een goede medezeggenschap op een rij gezet.

De elf uitgangspunten zijn voorzien van een toelichting en praktijkvoorbeelden. Doel van de uitgangspunten: goede medezeggenschap heeft kwaliteit, is effectief en ziet op de belangen van iedereen die in de arbeidsorganisatie werkzaam is.

Bron: Brochure ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’

http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2017/uitgangspunten-goede-medezeggenschap.ashx