Nieuwsitem

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter (juni 2021)

Het UWV heeft een nieuwe versie van ‘De Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd.

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) vanaf 1 januari 2020, is de Werkwijzer Poortwachter aangepast.

Zo zijn de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Daarom zijn (in hoofdstuk 6) ook deze teksten veranderd. Omdat nieuwe specifieke regelingen zijn ontstaan zijn in paragraaf 5.12 het algemene onderwerp ‘verlof’ verder uitgewerkt. Eerdere tekstwijzigingen zijn gemarkeerd met een blauwe streep in de linker kantlijn.

Addendum Covid-19

De overheidsmaatregelen voor Covid-19 grijpen in op de re-integratieverplichtingen van werkgevers.

Daarom werd op 18 mei 2020 een addendum (aanvulling) op de Werkwijzer Poortwachter uitgegeven. Daarin staat hoe het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordelen tijdens de op dat moment geldende Covid-19-maatregelen.

Quick Startdocument

In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Om de werkgever te ondersteunen in de stappen die hij hierbij moet zetten, en om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, werd in juni 2020 het ‘Quick Startdocument’ gepubliceerd. Dit document is geen vervanger van de Werkwijzer Poortwachter maar een aanvulling, specifiek gericht op de werkgever.

Bron:

werkwijzer-poortwachter.pdf (uwv.nl)