Nieuwsitem

Nieuw: UWV Beleidsregels uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2018

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning voor zich te laten werken.

Als u iemand van buiten de EER in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

De voorwaarden waaraan UWV toetst of de vreemdeling in Nederland mag werken zijn voor TWV en GVVA hetzelfde. De duur van het werk bepaalt of u een TWV of GVVA moet aanvragen.

Een gecombineerde vergunning wordt bij de IND aangevraagd voor vreemdelingen met een nationaliteit van buiten de EER of Zwitserland en die langer dan drie maanden in Nederland willen werken en verblijven.

Voor vreemdelingen die korter dan drie maanden in Nederland willen werken en voor werkstudenten blijft een tewerkstellingsvergunning nodig, die bij het UWV moet worden aangevraagd.

Gelet op het belang van een transparante en consequente toepassing van de Wav heeft het UWV opnieuw beleidsregels vastgesteld, die zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober 2018.

Bron: Staatscourant

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54228.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dvreemdelingen%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20181003%26epd%3d20181003%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4