Nieuwsitem

Mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen

Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wil werken.

Denk aan de overbuurman die door autisme niet veel prikkels aan kan, de leerling van het speciaal onderwijs die wat meer tijd nodig heeft om een klus te klaren of het nichtje dat zich af en toe moet afsluiten om het hoofd weer op orde te krijgen. Ook zij willen eigen geld verdienen, erbij horen en zijn waardevol op de werkvloer.

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op 27 maart 2018 een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Daarmee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bijdragen dat op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk gaan.

Bron: Nieuwsbericht SoZaWe | 27-03-2018 | https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/mensen-met-arbeidsbeperking-eenvoudiger-aan-werk-helpen