Nieuwsitem

Internet consultatie wetsvoorstel invoeren extra geboorteverlof

Op internet is het concept wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd.

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van 2 dagen met loondoorbetaling nu naar 1 week verlof met behoud van loon en aanvullend 5 weken verlof zonder loon.

Gedurende die 5 weken hebben partners wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon (met een maximum). Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 weken tot 6 weken (met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon).

Met de wijziging wordt beoogd dat het gaat leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden.

Bron: nieuwsbericht SoZaWe| 20-02-2018|

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/20/internetconsultatie-wetsvoorstel-invoering-extra-geboorteverlof