Nieuwsitem

Aangepast Reglement bezwaarschriften UWV

Het Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 is aangepast omdat het UWV voortaan op een andere wijze invulling geeft aan het toestemmingsvereiste van de zogenoemde medische beschikkingenregelingen.

 Op grond van deze regelingen mag het UWV stukken die medische gegevens bevatten alleen met schriftelijke toestemming van de werknemer aan een belanghebbende werkgever verstrekken.

 Anders dan voorheen moet de werknemer voortaan altijd eerst zelf kennis kunnen nemen van de medische stukken voordat hij toestemming geeft voor verstrekking daarvan aan de werkgever.

 Ook zal voortaan apart aan de werknemer worden gevraagd of hij toestemming geeft voor de aanwezigheid van de werkgever bij dat deel van de hoorzitting waarin de medische gegevens worden behandeld.

 Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040604/2018-02-15