Nieuwsitem

SER: vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

Bron: nieuwsbericht SER 16 februari 2018

https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2018/20180216-verlof-geboorte-kind.aspx