Nieuwsitem

Instemmingsrecht OR met betrekking tot preventiemedewerker

Onder verwijzing naar mijn nieuwsbericht van 10 maart jl. is per 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd.

De wijzigingen zien onder andere op het vergroten van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij:

1.    de arbodienstverlening;

2.    de preventie in het bedrijf;

3.    de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Een van de wijzigingen heeft betrekking op het instemmingsrecht dat de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) voortaan heeft inzake de keuze van de preventiemedewerker en zijn of haar positionering binnen het bedrijf.

Dit instemmingsrecht is gebaseerd op artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet en artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden.

Bron: Kamerstukken 34375, Staatsblad. 2017, 22 en Staatsblad 2017, 253.