Nieuwsitem

Een leven lang leren!

De SER heeft op 29 maart 2017 een advies uitgebracht met als titel “Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan” en als subtitel  “een advies over postinitieel leren”.

Delen uit de samenvatting van dit advies

De noodzaak van voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking is gebaseerd op bewegingen op de arbeidsmarkt waarover de SER afgelopen jaren heeft gerapporteerd, zoals de effecten van digitalisering, veranderende tijdsbestedingen en hechtere samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke partners.

De SER schetst de belemmeringen die scholingsdeelname in de weg staan; de urgentie wordt onvoldoende gevoeld, het ontbreekt aan tijd of geld, er is onduidelijkheid over de mogelijkheden of opbrengsten en er kan sprake zijn van eerdere, negatieve leerervaringen.

Voor de betrokken actoren, werkenden, werkgevers, overheid en onderwijsinstellingen, noemt de raad een aantal belangrijke redenen om wel in voortdurende ontwikkeling te investeren.

Voor werkenden is het bijvoorbeeld belangrijk om de eigen duurzame inzetbaarheid op peil te houden maar dan moeten ze ook in de gelegenheid zijn om zelf de regie te kunnen nemen.

Werkgevers hebben economische en organisatorische voordelen van een goed opgeleid personeelsbestand en het overstijgende belang van een goed opgeleide beroepsbevolking voor bijvoorbeeld de internationale concurrentiepositie en de druk op sociale voorzieningen zijn redenen voor de overheid om te investeren.

De SER stelt voor een ontwikkelrekening in te voeren waarop werkenden fiscaal vriendelijk kunnen sparen voor een ontwikkeltraject. Op de rekening kunnen werkgevers, O&O fondsen, overheden en ook de werkende zelf middelen storten die kunnen worden besteed voor een ontwikkeltraject naar vrije keuze van de werkende.

Een ontwikkeltraject kan bestaan uit vele relevante loopbaanontwikkelactiviteiten zoals een opleiding, EVC, tweede studie in het hoger onderwijs, loopbaangesprekken etc. Het idee is dat het budget op de ontwikkelrekening een uitnodiging en een prikkel is voor werkenden om een ontwikkeltraject te starten.

De SER stelt dat mensen in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Het ontwikkelen van een ‘positieve leercultuur’ begint bij bewustwording en bij het gesprek op de werkvloer.

Werkgevers en werknemers moeten in de ogen van de SER vaker met elkaar in gesprek gaan over loopbaanontwikkeling. Instrumenten om een positieve leercultuur te versterken zijn volgens de SER onder andere een loopbaangesprek (‘APK’) en een Erkenning van verworven competenties (EVC). Het EVC is een valideringsinstrument dat elders of eerder verworven competenties in beeld brengt. De SER adviseert om hiervoor naast onderwijsstandaarden ook arbeidsmarktrelevante standaarden te ontwikkelen.

Als het aan de SER ligt dan moeten de verschillende partijen (werkgevers, werknemers en overheid) zo snel mogelijk aan de tafel om te bekijken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan ‘een leven lang leren’.

Bron:http://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/leren-ontwikkelen-loopbaan.ashx