Nieuwsitem

Geen grens aan omvang onderneming voor aanvragen compensatie transitievergoeding

Minister Koolmees heeft op 15 augustus jl. een brief naar de Voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd met daarin de volgende informatie:

“Werkgevers kunnen gebruik maken van de compensatieregeling (artikel 673e van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) als zij een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (daarbij rekening houdend met het opzegverbod gedurende de eerste 104 weken ziekte). De compensatieregeling houdt in dat de betaalde transitievergoeding in deze gevallen gecompenseerd kan worden tot de hoogte van de betaalde transitievergoeding of de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte als dit bedrag lager is dan de betaalde transitievergoeding. Ook als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met wederzijds goedvinden is beëindigd, kan de werkgever in aanmerking komen voor compensatie voor de betaalde (ontslag)vergoeding, gemaximeerd tot het bedrag aan wettelijke transitievergoeding.

De compensatieregeling is erop gericht de cumulatie aan kosten voor werkgevers bij ziekte van de werknemer weg te nemen. De cumulatie aan kosten bestaat bij iedere werkgever, niet alleen bij kleine werkgevers. Daarom is ervoor gekozen geen grens te stellen aan de omvang van de onderneming van de werkgever voor het aanvragen van compensatie.”

Bron: brief Minister SoZaWe 15 augustus 2018

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180815/brief_van_de_minister_van_szw_over