Nieuwsitem

Nogmaals het verstrekken van referenties: in dit geval negatieve referenties!

Wat zijn de feiten?

De werknemer is van 14 december 2012 tot het begin van de zomervakantie van 2013 bij de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (werkgever) werkzaam geweest als invaldocent Duits en als zodanig werkzaamheden verrichtte op het ‘College A’.

Kort nadat de werknemer was begonnen met lesgeven heeft een ouder van een leerling gevraagd of hij dezelfde docent was als degene die op het ‘College Z’ na korte tijd was ontslagen.

De werkgever heeft vervolgens overleg gevoerd met de werknemer en vervolgens informatie ingewonnen bij het ‘College Z’. De ingewonnen informatie (grensoverschrijdend gedrag) is vervolgens schriftelijk met werknemer gedeeld.

Na het einde van het dienstverband met de Openbaar Onderwijs Groep Groningen heeft werknemer gesolliciteerd bij een nieuwe werkgever, waarbij werknemer zonder voorafgaand overleg ‘College A’ als referent heeft opgegeven.

De nieuwe werkgever heeft vervolgens per e-mail informatie gevraagd aan ‘College A’. Een stafmedewerker P&O van ‘College A’ heeft telefonisch informatie verstrekt. Op grond van deze informatie is werknemer door de nieuwe werkgever afgewezen.

De kantonrechter

Werknemer stapt vervolgens naar de kantonrechter met de vordering dat voor recht wordt verklaard dat het handelen van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen jegens hem onrechtmatig was en vordert een schadevergoeding van € 12.600,–.

De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Werknemer gaat van de beslissing van de kantonrechter in hoger beroep.

Het hof oordeelt dat de Openbaar Onderwijs Groep Groningen niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de werknemer door negatieve informatie over hem te verschaffen aan zijn potentiële nieuwe werkgever.

De werknemer had de werkgever zelf als referent opgegeven zonder te zeggen dat bepaalde informatie niet verstrekt mocht worden. De werkgever was bovendien gehouden zo correct mogelijke informatie te verstrekken aan de mogelijke nieuwe werkgever.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2018

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7492&showbutton=true&keyword=negatieve+referentie